พระพุทธสุนันทากร


ประวัติพระพุทธสุนันทากร

 

พระพุทธสุนันทากร เป็นพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย พุทธลักษณะปางประทานพรผ้าทิพย์ ประดับตราประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ขนาดหน้าตักกว้าง 17นิ้วประดิษฐานอยู่บนอาคาร 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2512